Biomedica

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti  "Sl. glasnik RS" бр. 87/2018
Zaštita vaših podataka o ličnosti za nas je izuzetno važna. Iz tog razloga, vaše podatke obrađujemo isključivo u skladu sa zakonskim propisima (GDPR, TKG 2003). U sledećim informacijama o zaštiti podataka, želimo da vas obavestimo o najbitnijim aspektima obrade podataka u okviru naše veb stranice.
Biomedica MP d.o.o. (u daljem tekstu “Biomedica”) pravno izjavljuje da su u cilju omogućavanja sigurnosti u obradi podataka preduzete sve tehničke i organizacione mere u skladu sa čl. 32ff GDPR. Konkretno, preduzete su sigurnosne mere sa ciljem da bi se osigurao odgovarajući nivo zaštite u pogledu poverljivosti, integriteta, dostupnosti kao i otpornosti sistema.
U nastavku želimo da objasnimo koje podatke prikupljamo i šta se dalje dešava sa tim podacima. Međutim, ne možemo garantovati da se ova politika privatnosti primenjuje i na ostalim veb stranicama do kojih ste došli preko linkova koji se nalaze na našoj veb stranici.

Prikupljanje podataka
Uvek možete posetiti i koristiti našu veb stranicu bez straha od otkrivanja vaših ličnih podataka. Međutim, samim pristupom naša veb stranica će automatski sačuvati potake iz sigurnosnih razloga, kao što su ime vašeg internet provajdera, veb stranica sa koje nas posećujete, veb stranice koje ste posetili, vaša IP adresa, korišćeni pretraživač, kao i datum, vreme i trajanje posete. Iako ovi podaci omogućavaju identifikaciju, mi te podatke ne koristimo, ali mogu biti korišćeni u statističke svrhe.

Prikupljanje i obrada podataka o ličnosti
Lični podaci kao što su ime, datum rođenja, e-pošta, poštanska adresa ili broj telefona, biće arhivirani jedino u slučaju ako nam ih vi dostavite u obliku e-pošte, popunjenog formulara, u odgovoru na vaše upite, pružanjem traženih materijala ili za kompletiranje ugovora i tehničku administraciju. Takve podatke obrađujemo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka Čl. idgF kao i Opštim zakonom o zaštiti podataka EU. Vaši lični podaci će se dati trećim licima ili biti prosleđeni na bilo koji način samo ukoliko je neophodno za kompletiranje ugovora ili ako ste prethodno dali svoju saglasnost.
Isključujući prethodno navedene slučajeve u politici zaštite podataka, Biomedica neće prodavati, trgovati niti na bilo koji drugi načun stavljati na raspolaganje vaše lične podatke trećim licima izvan kompanije Biomedica i njenih pridružnica. Međutim, vaši podaci mogu biti prosleđeni kompanijama koje su povezane sa kompanijom Biomedica. U ovom slučaju, moguće je da će vaši podaci biti obrađeni na drugom serveru u drugoj državi.
Lični podaci takođe mogu biti otkriveni trećim licima koji rade za ili pod okriljem kompanije Biomedica (npr: dobavljači, špediteri, IT servis, kompanije održavanja, itd.).
Prosleđivanje ličnih podataka državnim institucijama i organima vlasti moguće je samo u okviru obaveznog nacionalnog zakonodavstva. Naši zaposleni, dobavljači, IT servis i partneri u trgovini su obavezani na poverljivost.

Pravo na pristup i izmenu, kao i parvo na opoziv
Vaše pravo je da proveravate i ispravljate vaše lične podatke koje smo mi sačuvali. U bilo kom trenutku, vaše je pravo da povučete dozvolu za korišćenje vaših ličnih podataka. Ukoliko nas obavestite da vaši podaci ubuduće ne smeju biti korišćeni u bazi kontakata, mi ćemo se toga pridržavati. Za ovu vrstu obaveštenja, molim vas pošaljite e-mail na "office(at)bmgrp.at". Imajte na umu da se obične elektronske poruke ne šalju putem sigurnih veza.

Pravo na podnošenje žalbe nadležnom organu:
U slučaju da je obrada podataka u suprotnosti sa zakonom o zaštiti podataka ili u slučaju zloupotrebe zaštite podataka, vaše je pravo da se obratite nadležnom organu.

Bilten

Korisnici koji ne žele da u budućnosti primaju naše biltene ili promotivne poruke imaju mogućnost odjave pretplate.

Skladištenje podataka ličnosti  
Lični podaci će se čuvati onoliko dugo koliko je neophodno da se obavi usluga koju želite ili za šta ste dali svoju saglasnost – osim kada smo obavezni zakonom da čuvamo te podatke tokom dužeg vremenskog perioda.

Autorska prava – Obaveštenja o autorskim pravima
Tekst, slike, grafike, kao i format ove veb stranice podležu međunarodnom zakonu autorskih prava. Neovlašćeno korišćenje, reprodukcija ili prenos pojedinačnih sadržaja ili kompletnih stranica biće krivično i građansko gonjeni. Kompletan sadržaj je pažljivo proveren. Ipak, ne može se dati garancija za tačnost, kompletnost i blagovremenost informacija. Naša ogovornost je, dakle, isključena. Veze sa drugim veb stranicama su pažljivo odabrane. Obzirom da nemamo uticaj na njihov sadržaj, ne preuzimamo odgovornost za njih.

Sadržaj

Kompletan tekst, sadržaj i informacije su bez garancije. Ne preuzimamo odgovornost za moguće dezinformacije ili obmanjujuć sadržaj. Austrijske pravne smernice su korišćene kao osnova.
Imajte na umu da prenos podataka putem Interneta (kao komunikacija putem e-pošte na primer) može imati bezbednosnih propusta. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih lica nije moguća.

Politika zaštite podataka za korišćenje Google Analytics
Ova veb stranica koristi funkcije servisa veb analitike, Google Analytics. Proizvođač je Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, SAD. Google Analytics koristi takozvane “kolačiće”. To su tekstualne datoteke koje se skladište na vašem kompjuteru i omogućavaju analizu vašeg kretanja na veb stranici. Informacije generisane zahvaljujući “kolačićima” o upotrebi veb stranice se uglavnom prosleđuju i skladište na Google serveru u SAD-u.
U slučaju aktivacije anonimnosti IP adrese na ovoj veb stranici, vaša IP adresa će biti skraćena u državama članicama Evropske Unije ili drugim članicama Sporazuma o evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima, potpuna IP adresa će biti poslata Google serveru u SAD-u gde će biti skraćena. U ime operatora ove veb stranice, Google će koristiti informacije da oceni vaše korišćenje veb stranice, da generiše izveštaj o aktivnostima na veb stranici i da pruži druge usluge povezane sa aktivnošću veb stranice i korišćenjem interneta koje će dalje proslediti operatoru veb stranice.
IP adresa koju je pružila Google Analytics kao deo Google Analytics neće biti spajana sa ostalim Google podacima.
Možete sprečiti skladištenje kolačića promenom odgovarajućih postavki u programu pretraživača; međutim, ističemo da u ovom slučaju možda nećete biti u mogućnosti da koristite sve funkcije ove veb stranice. Pored toga, možete sprečiti Google da prikupi kolačićima generisane podatke koji se odnose na vaše korišćenje veb stranice (uključujući i vašu IP adresu) kao i obradu ovih podataka od strana Google-a, preuzimanjem dodataka za pretraživač koji je dostupan na sledećoj adresi za instalaciju: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kolačići

Ove internet adrese delom koriste takozvane kolačiće. Kolačići ne utiču štetno na vaš kompjuter i ne sadrže viruse. Kolačići služe da učine našu ponudu korisnijom, sigurnijom i efikasnijom. Kolačići su male tekstualne datoteke koje su uskladištene na vašem kompjuteru i čuvaju se na vašem pretraživaču.
Većina kolačića koje mi koristimo su takozvani “sezonski kolačići”. Oni se automatski brišu nakon vaše posete. Drugi kolačići se podrazumevano čuvaju na vašem uređaju dok ih vi ne obrišete. Ovi kolačići nam omogućavaju da prepoznamo vaš pretraživač prilikom vaše sledeće posete.
Možete podesiti vaš pretraživač tako da dobijete obaveštenje o podešavanju kolačića čime imate mogućnost da dozvolite kolačiće u pojedinačnim slučajevima,  tako da se kolačići prihvataju samo u određenim situacijama ili tako da postoji generalno isključenje kao automatsko brisanje kolačića prilikom zatvaranja pretraživača. Onemogućavanje kolačića može ograničiti funkcionalnost ove veb strane.
Quelle: eRecht24

Info pult
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za zaštitu podataka, molim vas da kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka: Martina Mitterhuber

Važeći zakon
Ova veb stranica podleže austrijskom zakonu.

State of Information
Biomedica MP d.o.o. zadržava prava dopune, izmene ili brisanja informacija na ovoj veb stranici u bilo kom trenutku bez prethodne najave i obrazloženja, ili potpunog prekida rada veb stranice.
Biomedica MP d.o.o.
Lazara Mamuzića 26a
11000 Beograd