Biomedica

Ortopedija i trauma hirurgija

Ortopedska hirurgija ili ortopedija je grana hirurgije koja se bavi zbrinjavanjem stanja vezanih za skeletno-mišićni sistem.

Ortopedski hirurzi koriste i hirurška i nehirurška sredstva za lečenje skeletno-mišićnih trauma, sportskih  povreda, degenerativnih bolesti, infekcija, tumora i kongenitalnih poremećaja.

Ortopedija takođe  uključuje artroskopiju i artroplastiku i povezana je sa trauma operacijama.

U ovim oblastima nudimo:

  • proteze za kuk, koleno i rame  za primarnu zamenu i revizije, kao i serklažne sisteme
  • ukrštene veze
  • autologne trombocite i koncentarte koštane srži prikupljeni iz jedinstvenog POC sistema, a koji stimulišu angiogenezu u različitim aplikacijama.