Biomedica

Nefrologija

Nefrologija se odnosi na dijagnozu i lečenje bubrežnih bolesti, uključujući poremećaj elektrolita i hipertenziju, i zbrinjavanje onih koji primaju terapiju kod zamene bubrežne funkcije, uključujući dijalizu i pacijente sa transplantiranim bubregom.

Mnoge bolesti koje utiču na bubrege su sistemski poremećaji koji nisu ograničeni samo na organ, i mogu zahtevati poseban tretman. Kao na primer sistemski vaskulitidi (npr. ANCA vaskulitis) i autoimune bolesti (npr. lupus), kao i kongenitalni ili genetski poremećaji poput bolesti policističnih bubrega.

Pacijenti se upućuju kod specijaliste nefrologije iz različitih razloga, kao što su akutna bubrežna insuficijencija, hronične bolesti bubrega, hematurija, proteinurija, kamen u bubregu, hipertenzija i poremećaji kiselina/baza ili elektrolita.

Možemo ponuditi kompletan asortiman za dijalizu:

  • dijalizna mašina
  • Voda (osmoza)
  • Filteri
  • BI patrone
  • Tečna rešenja
  • Creva
  • Igle
  • Kateteri
  • Ostali pribor