Biomedica

Interventne kardiologije i radiologije

Interventna kardiologija je grana kardiologije koja se bavi tretmanom sa plasiranim kateterom kod strukturalnih oboljenja srca.

Veliki broj procedura na srcu se može izvršiti kateterizacijom. To obično uključuje umetanje plašta kroz femoralnu arteriju (u praksi, bilo koja velika periferna arterija ili vena), i kanulacija srca pod rendgenskim aparatom (uglavnom fluoroskopijom). Radijalna arterija se takođe može koristiti za kanulaciju.

Interventna radiologija (skraćeno IR ili VIR za vaskularnu i interventnu radiologiju, takođe često nazivano kao hirurška radiologija) je sub-specijalnost radiologije koji koristi minimalno-invazivne image-guided procedure za dijagnozu i lečenje bolesti u gotovo svakom sistemu organa.

Koncept interventne radiologije je dijagnoza i lečenje pacijenata sa najmanje invazivnim tehnikama koje su trenutno na raspolaganju kako bi se smanjio rizik za pacijenta i dobilo poboljšanje rezultata lečenja.

Za angioplastiku i druge procedure mi možemo ponuditi izuzetan izbor balona i stentova; prateći pribor; autologna terapija matičnim ćelijama.