Biomedica

Medicinska higijena

Medicinska  higijena odnosi se na praktična uputstva i procedure koje se odnose na davanje lekova i medicinske postupke kojima se sprečavaju bolesti i njihovo širenje. 

Medicinska higijenska praksa podrazumeva:

  • izolaciju ili karantin za pacijente sa infekcijama ili infektivnog materijala, kako bi se sprečilo širenje infekcije
  • sterilizaciju instrumenata koji se koriste u hirurškim procedurama
  • korišćenje zaštitne odeće , kao što su maske, kape, naočare i rukavice
  • pravilno previjanje i obrada povreda
  • bezbedno odlaganje medicinskog otpada
  • dezinfekcija  posteljina, jastuka, uniformi
  • čišćenje, pranje ruku, posebno u operacionoj sali.

Takođe možemo vam obezbediti uređaje za beskontaktnu dezinfekciju ruku, antimikrobne zavoje, pranje bez vode, monitoring higijene sa ATP i monitoring uz pomoć sanitizera i deterdženata.