Biomedica

Anestezija i intenzivna nega

U savremenoj anesteziji, poželjan je široki spektar medicinske opreme u zavisnosti od potreba za brzu upotrebu na terenu, hirurških intervencija ili kao podrška na jedinicama intenzivne nege uz razne vrste anestetika koji se daju.

Anesteziolozi moraju imati sveobuhvatno i složeno znanje o proizvodnji i korišćenju različitih medicinskih gasova, anesteticima isparenjima, medicinskim sistemima za disanje kao i različitim instrumentima za anesteziju (uključujući isparivače, ventilatore i merače pritiska) njihovim odgovarajućim bezbednosnim karakteristikama, opasnostima i ograničenjima svakog dela opreme, za bezbednu, kliničku upotrebu i praktičnu primenu u svakodnevnoj praksi.

Pacijenti koji zahtevaju intenzivnu negu zahtevaju podršku pri nestabilnosti (hipertenzija/hipotenzija), disajni ili respiratorni kompromis (kao što je dodavanje vazduha), akutna bubrežna insuficijencija, potencijalno fatalne srčane aritmije, ili kumulativni efekti otkazivanja više organa, sada poznata kao multi-organ disfunkcija. Oni takođe mogu biti primljeni na intenzivno/invazivno praćenje, kao što su prvi sati posle velikih operacija kada se procenjuje da je pacijent suvise nestabilan da se prenese na manje intenzivnu jedinicu.

U našem portfoliju možete naći mnoge proizvode koji su potrebni za anesteziju i odeljenja intenzivne nege:

Zatvoreni, bezigleni uređaji koji su često napravljeni prema specifikacijama klijenata

  • Antimikrobni medijum
  • Hemofiltracioni uređaji
  • Monitoring pacijenata
  • Centralni venski kateteri