Biomedica

Point-of-Care testiranje (POCT)

Lako i komforno izvođenje testa i brzo dobijanje rezultata glavni su ciljevi POC testiranja.

POC testiranje omogućava da pacijent, lekar i tim koji se o pacijentu brine brže dobije rezultat, što omogućava brže donošenje kliničke odluke i blagovremeno zbrinjavanje pacijenta.

U ponudi imamo Point-of-Care testove sledećih proizvođača: Alldiag, Cepheid,BioHit Healthcare, Diamondial, Euroclone, IDL Biotech, Focus, Quidel, Plasmatec, Sekisui Diagnostics i Vircell.