Biomedica

Onkologija i genetsko testiranje

Tumor markeri su biološke supstance koje produkuju tumorske ćelije. Idealan tumor marker trebalo bi da se koristi za skrining, dijagnozu kao i praćenje progresije bolesti. Pažljiva interpretacija rezultata tumor markera dobija sve veći klinički značaj.

Nudimo vam imunološke testove za određivanje tumor markera kompanija: