Biomedica

Molekularna dijagnostika

Napredne metode molekularne i ćelijske biologije omogućavaju uvid u mehanizme bolesti na molekularnom i genetskom nivou i sada se  mogu koristiti u dijagnostičke, prognostičke i terapeutske svrhe u modernoj zdravstvenoj zaštiti.

Tačna, pouzdana i brza dijagnostika omogućava bolju negu pacijenata, skraćuje dužinu boravka u bolnici i redukuje troškove lečenja. Dostići ove ciljeve zadatak je svakog sistema zdravstvene zaštite.

U saradnji sa našim partnerima nudimo vam najmodernije proizvode koji se mogu koristiti u skoro svakom bolničkom odeljenju.