Biomedica

Mikrobiologija

Mikrobiološka ispitivanja su osnova dijagnostike infektivnih oboljenja kao i dijagnostike bezbednosti hrane i životne sredine.

Sa proizvodima DiaMondiala-a, Merlin Diagnostik-a, Microbiologics Inc.,Sifina i drugih možemo da vam obezbedimo sve što je potrebno mikrobiološkoj laboratoriji.

Za suočavanje sa rastućom opasnošću od nozokomijalnih (intrahospitalnih) infekcija i multirezistentnih bakterijskih sojeva u bolničkim uslovima nudimo vam najmodernija rešenja kao što su FilmArray od BioFire Dx.,mikrobiološki proizvodi od Alifaxa, testovi bazirani na čipu od Check Point-a ili GeneXpert sistem od Cepheid-a.