Biomedica

Srčani markeri

Markeri kardiovaskularnih oboljenja i angiogeneze

Biomedica Immunoassays takođe obezbeđuje međunarodno priznate, visokokvalitetne ELISA testove za klinička istraživanja u oblasti kardiovaskularnih bolesti i angiogeneze i to natriuretske peptide (NT-proANP, BNP fragment i NT-proCNP), endotelin (BIG- i ET1) i endostatin.

U svim Biomedica kompletima koriste se kalibratori bazirani na humanom serumu i validovani za upotrebu u kliničkim ispitivanjima.