Biomedica

Instrumenti i servis

Automatizacija/Instrumenti

Nudimo vam instrumente za opštu upotrebu, kao  i automatske sisteme posebno dizajnirane za određene tipove laboratorija.

Imunološki testovi: DiaSorin-ova LIAISON® potpuno automatizovana platforma za imunološke testove, kao i EIA instrumenti sa 2-7 ploča, kao što su ETI-MAX3000®, Thunderbolt i dr.

Širok spektar primene u laboratorijama: od infektivnih bolesti do imunologije i neonatalnog skrininga.

Molekularna dijagnostika: nudimo vam veoma širok spektar instrumenata za automatsko testiranje jednog uzorka (uzorak u - rezultat iz) do molekularnih platformi visokog kapaciteta. Od standardnih PCR instrumenata, preko GeneXpert-a® i Film Array sistema sve do LabXpress sistema visokog kapaciteta.

Multipleks sistemi: od testova za istraživačke svrhe do CE-IVD testova. Pomenućemo samo neke od njih: Luminex platforma (uključujući i potpuno automatizovanu opciju), Affymetrix čip sistem, Biofire Film Array i dr.