Biomedica

Gastroenterologija

Obezbeđujemo inovativne proizvode i sisteme za analizu za ranu detekciju i prevenciju oboljenja gastrointestinalnog trakta, kao što su: GastroPanel ispitivanja iz uzorka krvi za dijagnozu bolesti stomaka i rizika koji su sa tim povezani, FilmArray GI Panel kojim se testira veoma širok panel najčešćih gastrointestinalnih (GI) patogena koji uzrokuju infektivne dijareje, Xpert C.difficille test kojim se detektuju toksigeni sojevi bakterija na molekularnom nivou i diferenciraju potencijalno hipervirulentni sojevi pozitivni na binarni toksin kao što je 027/NAP1 soj, kao i brojni drugi testovi koji se mogu koristiti za ispitivanje gastrointestinalnog trakta