Biomedica

Endokrinologija

Reproduktivno zdravlje i endokrinologija

Naša vizija je obezbediti nove i inovativne markere u odabranim oblastima vezanim za bolesti. Proizvodi naših partnera DiaSorin, Novatec i Mercodia omogućavaju kontinuitet u biomedicinskim testiranjima.

Proizvodi su veoma pogodni za osnovna istraživanja, klinička istraživanja kao i dijagnostička testiranja.