Biomedica

Mikrobiologija

Biomedica nudi testove i reagense za mikrobiološku dijagnostiku.

  • Medijume
  • Test sisteme za identifikaciju i rezistenciju