Biomedica

Rezidue / GMO / Mikotoksini

ELISA i PCR, kao i kvalitativni i kvantitativni brzi testovi za merenje rezidua analita – alergena, antibiotika, hormona, lekova, mikotoksina i genetski modifikovanih mikroorganizama (GMO).