Biomedica

Kontrola kvaliteta

Programi ispitivanja kvaliteta za mikrobiologiju i hemiju hrane, referentni materijali za testiranje rezidua i sistemi za kontrolu ulazne i izlazne robe na rezidue i patogene.