Biomedica

Biljni patogeni

Diagnostika biljnih patogena - detekcija bakterija, virusa, gljivica i viroida pomoću ELISA, IF, PCR i multipleks tehnologije (Luminex).