Biomedica

Mikrobiologija

Mikrobiološki testovi i reagensi za dijagnostiku, medijumi, test sistemi za identifikaciju i rezistenciju.