Biomedica

Industrija mleka i mlečnih proizvoda

U laboratorijama za ispitivanje mleka i generalno u mlekarskoj industriji od velike važnosti je obezbeđivanje efikasne kontrole kvaliteta. U mogućnosti smo da obezbedimo specifične testove i sisteme za mikrobiološka ispitivanja, kao što su ispitivanja ATP bioluminescencije, testovi na antibiotike, brzi testovi za detekciju alergena, brisevi, testovi na aflatoksin M1. Od opreme, tu su krioskopi, automatski analizatori mleka, vodena kupatila, centrifuge.