Biomedica

Genomika/molekularna biologija

Naš odabran portfolio proizvoda kreće se od aplikacija zasnovanih na mikročip tehnologiji, preko PCR i qPCR instrumenata i kitova do čitača za mikroploče i ispirača najnovije tehnologije.

Pozivamo naučnike, kliničare, korisnike u farmaceutskoj i drugim srodnim  industrijskim granama koji se bave temama kao što su ekspresija gena, citogenetika, polimorfizmi pojedinačnih nukleotida (SNP), validacija biomarkera, odgovor na terapiju lekovima, funkcionalna analiza i sličnim temama da obavezno pogledaju naš bogat portfolio i nađu pravo rešenje za svoja istraživanja.